sample

  • در عرصه داروسازی، کیفیت انعکاسی از تبعیت و پیروی از قوانین و مقررات مستندی چون روش بهینه تولید، آنالیز، انبارش، و توزیع فراورده های دارویی می باشد. GXP عبارت است از روش های بهینه یا مطلوب تولید که برای بالا بردن کیفیت و اطمینان از کارایی فراورده دارویی بکار می رود. ارتقاء سطح سلامت جامعه، کاهش ضایعات، کاهش هزینه ها و جلوگیری از خطر های احتمالی تولید و افزایش کنترل و تضمین کیفیت نیز برخی از فوائد اجرای GXP محسوب می گردد.

درباره ما

"شرکت کیمیا سیستم نامور فعالیت خود را به صورت مطالعات مقدماتی و با بهره گیری از متخصصان کامپیوتر و مشاوران صنعت دارو، از سال 1386 آغاز نمود و در سال 1388 طراحی سیستم جامع مدیریت کنترل کیفی را شروع کرد و در سال 1390 فعالیت خود را رسما آغاز نمود.

این شرکت توانست علاوه بر ارائه نرم نرم افزار سیستم جامع مدیریت کنترل کیفی (اولین نرم افزار تخصصی در زمینه برقراری کیفیت و اجرای الزامات GXP در صنعت داروسازی) و شکایات و رتبه بندی کارخانه ها، سامانه های مانیتورینگ و کنترل هوشمند (برای مانیتورینگ و کنترل دما، رطوبت و فشار) و سامانه کنترل دستگاههای تولیدی(برای کنترل وضعیت دستگاههای تولیدی) را متناسب با نیاز شرکتهای داروسازی ارائه نماید."