1. دانش بسیار خوب از کسب کار شرکت های دارویی و الزامات قانونی مورد نیاز این صنعت (Gamp5,Who, GXP)

2. تخصص گسترده در خصوص نظارت بر عملکرد و پشتیبانی دقیق و کارآمد از شرکت های دارویی

3. دانش خاص در طراحی و اجرای راه حل های نرم افزاری در صنعت داروسازی، غذایی، آرایشی - بهداشتی

4. تخصص در اعتبار سنجی سیستم های کامپیوتری(CSV)

5. طراحی و پیاده سازی فرایند های تولید مطابق با الزامات GXP و نیازمندی های مربوط به هریک از کارخانجات دارویی

6. تخصص در استقرار IMS(ISO9001, 14001 , OHSAS18001) شامل:

•   سیستم مدیریت یک پارچه مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت

• نحوه ممیزی داخلی جهت آماده نمودن ممیزی داخلی و خارجی جهت اخذ گواهی نامه

7. تخصص در تدوین و آماده سازی مستندات

8. تخصص در Qualification & GXP HVAC 

9. تخصص در Qualification تجهیزات تولید

10. تخصص در نحوه استفاده از اطلاعات بچ رکورد های تولیدی و تهیه آمارهای تحلیلی

11. توانایی درک فرایند های کیفی و قابلیت ردیابی با توجه به تجربه و تخصص ما در محیط های کنترل شده

12. توانایی و تخصص در مدل توابع کیفیت

13. آگاهی کامل از فرایند های تولید و ارائه کارآمدترین راه حل ها

14. امکان پیاده سازی و  انجام تغییرات با توجه به راه حل منتخب

15. آموزش لازم برای حمایت از کاربران سیستم

16. آگاهی کامل از فعالیت های تحلیلی با توجه به استراتژی و اهداف کارخانجات

17. ارائه راه حل های مناسب با توجه به تحلیل های نرم افزار

18. توانایی در درک کنترل فرایند، شناسایی فرایند و پارامتر های کیفیت در آزمایشگاه

19. توانایی در تعریف مدل کنترل و توصیف آن در زمینه های مختلف از نرم افزار شامل: کیفیت مواد اولیه، کیفیت محصولات حین تولید، کیفیت پایداری محصولات

20. مهارت و دانش تخصصی گسترده در مورد سیستم های اطلاعاتی صنایع دارویی و غذایی

21. آگاهی کامل از فرایند های تولید و کنترل بهای ارائه کارآمدترین راه حل ها

22. تخصص و دانش کامل در الزامات مستندات و نظارت های کنترلی

23. بررسی و کنترل ارزیابی تامین کنندگان مواد اولیه

24. قابلیت ردیابی مواد بکار رفته در فرایند های تولید

درباره ما

"شرکت کیمیا سیستم نامور فعالیت خود را به صورت مطالعات مقدماتی و با بهره گیری از متخصصان کامپیوتر و مشاوران صنعت دارو، از سال 1386 آغاز نمود و در سال 1388 طراحی سیستم جامع مدیریت کنترل کیفی را شروع کرد و در سال 1390 فعالیت خود را رسما آغاز نمود.

این شرکت توانست علاوه بر ارائه نرم نرم افزار سیستم جامع مدیریت کنترل کیفی (اولین نرم افزار تخصصی در زمینه برقراری کیفیت و اجرای الزامات GXP در صنعت داروسازی) و شکایات و رتبه بندی کارخانه ها، سامانه های مانیتورینگ و کنترل هوشمند (برای مانیتورینگ و کنترل دما، رطوبت و فشار) و سامانه کنترل دستگاههای تولیدی(برای کنترل وضعیت دستگاههای تولیدی) را متناسب با نیاز شرکتهای داروسازی ارائه نماید."