در عرصه داروسازی، کیفیت انعکاسی از تبعیت و پیروی از قوانین و مقررات مستندی چون روش بهینه تولید، آنالیز، انبارش، و توزیع فراورده های دارویی می باشد. GXP عبارت است از روش های بهینه یا مطلوب تولید که برای بالا بردن کیفیت و اطمینان از کارایی فراورده دارویی بکار می رود. ارتقاء سطح سلامت جامعه، کاهش ضایعات، کاهش هزینه ها و جلوگیری از خطر های احتمالی تولید و افزایش کنترل و تضمین کیفیت نیز برخی از فوائد اجرای GXP محسوب می گردد.

 تضمین کیفیت داروها، مهمترین مسئولیت شرکت های داروسازی است. آزمایش هایی که روی محصولات نهایی انجام می شود، به تنهایی تضمین کننده کیفیت دارو نمی باشد از این رو GXP و رعایت شرایط و مقررات آن اهمیت بسیاری می یابد. GXP شامل یک سری از قوانین، کدها و خطوط راهنما می باشد که برای ساخت داروها به کار گرفته می شود و در واقع پایه و اساس نظام های ایمنی تولید داروها و نیز سیستم تجزیه و تحلیل خطر و تمرکز بر روی اصول GXP به شرکتهای داروسازی این امکان را می دهد که قادر به کنترل و اجرای صحیحی از فرایندهای تولید و کنترل در تمام موارد باشند. ورود به بازارهای جهانی و صادرات دارو، بدون رعایت قوانین GXP ممکن نیست.

شرکت های دارویی در قبال GXP مسئولیتهایی دارند که عبارتند از:
1.    مستند سازی و ثبت و نگهداری دقیق این مستندات
2.    اجرای دقیق مستندات در کلیه مراحل و اجرای فرایندها
3.    افزایش دانش سازمانی و نیز ارتقاء‌کیفیت محصولات

 

درباره ما

"شرکت کیمیا سیستم نامور فعالیت خود را به صورت مطالعات مقدماتی و با بهره گیری از متخصصان کامپیوتر و مشاوران صنعت دارو، از سال 1386 آغاز نمود و در سال 1388 طراحی سیستم جامع مدیریت کنترل کیفی را شروع کرد و در سال 1390 فعالیت خود را رسما آغاز نمود.

این شرکت توانست علاوه بر ارائه نرم نرم افزار سیستم جامع مدیریت کنترل کیفی (اولین نرم افزار تخصصی در زمینه برقراری کیفیت و اجرای الزامات GXP در صنعت داروسازی) و شکایات و رتبه بندی کارخانه ها، سامانه های مانیتورینگ و کنترل هوشمند (برای مانیتورینگ و کنترل دما، رطوبت و فشار) و سامانه کنترل دستگاههای تولیدی(برای کنترل وضعیت دستگاههای تولیدی) را متناسب با نیاز شرکتهای داروسازی ارائه نماید."