سازمان عبارت است از یک نهاد اجتماعی که مبتنی بر هدف بوده و دارای سیستم های فعال و هماهنگ است که با محیط خارجی ارتباط دارد. در گذشته، هنگامی که محیط نسبتاً باثبات بود، بیشتر سازمانها برای بهره برداری از فرصتهای پیش آمده به تغییرات تدریجی و اندک اکتفا می کردند. ولی با گذشت زمان، در سراسر دنیا سازمانها دریافتــه اند که فقط تغییرات تدریجی راهگشای مشکلات کنونی سازمانها نیست و گاهی برای بقای سازمان لازم است تغییراتی به صورتی اساسی و زیربنایی همگام با پیشرفت تکنولوژی در سازمان ایجاد شود.

 

امروزه جهت افزایش بهره وری و کارایی و همچنین کاهش هزینه های تولید و افزایش توان رقابتی می بایست از روش های نوین بهره گرفت. یکی از این روشها توانایی تجزیه و تحلیل داده های ثبت شده در نرم افزارهای کامپیوتری می باشد. امروزه در اکثر صنایع داروسازی ضرورت استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری به علت امکان و دسترسی سریع به اطلاعات مربوط، به موقع، دقیق، به روشنی آشکار است به طوری که این موضوع در سازمان های داروسازی در هر اندازه و با هر حجمی از فعالیت به صورت یک ضرورت مطرح است.

افزایش حجم اطلاعات در صنایع تولیدی دارو و لزوم بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به منظور تصمیم گیری مناسب، نیاز به مکانیزه کردن را در امر تولید پیش از پیش نمایان می¬سازد. برخی از ضرورت ها عبارتند از:
1.    گاهی برای بقای سازمان لازم است تغییراتی به صورت اساسی و زیر بنایی همگام با پیشرفت تکنولوژی در سازمان ایجاد شود.
2.    امکان دسترسی سریع به اطلاعات مربوط، به موقع و دقیق
3.    لزوم گزارشگیری ساده و بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به منظور تصمیم گیری مناسب

 

درباره ما

"شرکت کیمیا سیستم نامور فعالیت خود را به صورت مطالعات مقدماتی و با بهره گیری از متخصصان کامپیوتر و مشاوران صنعت دارو، از سال 1386 آغاز نمود و در سال 1388 طراحی سیستم جامع مدیریت کنترل کیفی را شروع کرد و در سال 1390 فعالیت خود را رسما آغاز نمود.

این شرکت توانست علاوه بر ارائه نرم نرم افزار سیستم جامع مدیریت کنترل کیفی (اولین نرم افزار تخصصی در زمینه برقراری کیفیت و اجرای الزامات GXP در صنعت داروسازی) و شکایات و رتبه بندی کارخانه ها، سامانه های مانیتورینگ و کنترل هوشمند (برای مانیتورینگ و کنترل دما، رطوبت و فشار) و سامانه کنترل دستگاههای تولیدی(برای کنترل وضعیت دستگاههای تولیدی) را متناسب با نیاز شرکتهای داروسازی ارائه نماید."